.שרותי תמיכה למערכות מחשוב. בתיאום מול טכנאי יש להוריד את קובץ התמיכה מרחוק